Uvjeti prodaje

Sklapanjem Kupoprodajnog ugovora (dalje u tekstu: Ugovor) Kupac posredovanjem ovlaštenog zastupnika Prodavatelja od Prodavatelja kupuje navedene proizvode po ugovorenoj kupoprodajnoj cijeni.

Ugovorena cijena je maloprodajna i u istoj su sadržani svi potpisani porezi, carine i pristojbe.

Za valjanu narudžbu i kupnju proizvoda osoba koja popunjava Ugovor mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost). Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom ispunjavanja Ugovora.

Ukoliko se kupac odluči na kupnju madraca koji je izrađen po specifikaciji kupca, temeljem Zakona o zaštiti potrošača članak 79. stavak 3. kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz razloga jer je predmet kupoprodaje ovog Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača, odnosno koja je jasno prilagođena kupcu.

Ukoliko se Kupac odluči na kupnju nekih drugih proizvoda, (osim madraca koji je izrađen po specifikaciji kupca, na primjer jastuka ili prekrivača),  ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan u posjed. Kupac je u dužan obavijesti Prodavatelja o raskidu Ugovora  prije isteka roka za jednostrani raskid (14 dana) u pisanom obliku na adresu sjedišta Prodavatelja.

U slučaju raskida Ugovora Kupac se obvezuje Prodavatelju vratiti isporučene proizvode na adresu uvoznika (New dream international d.o.o., Pijavišće 17 G, 10 000 Zagreb) u izvornom pakiranju i ambalaži te bez oštećenja u roku od 14 dana od slanja pismenog zahtjeva za raskid Ugovora.

U slučaju povrata Kupac je dužan snositi troškove povrata proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju oštećenja robe koju je prouzročio kupac, kupac je dužan osobno dostaviti robu na adresu prodavatelja, a kako bi se sastavio zapisnik o oštećenju proizvoda.

Kapara ulazi u iznos kupovine. U slučaju odustajanja od kupnje Prodavatelj zadržava kaparu.

U slučaju da nakon sklapanja Ugovora i nakon preuzimanja proizvoda od strane Kupca, isti u roku od 14 dana ne raskine ugovor, te ujedno ne isplati Prodavatelju kupoprodajnu cijenu u cijelosti, Prodavatelj ima pravo zahtijevati od Kupca isplatu iznosa ugovorene kupoprodajne cijene.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Kupcu proizvode u najkraćem vremenskom roku nakon sklapanja Ugovora (ili kod ugovorene otplate nakon uplaćenog cjelokupnog iznosa).

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom na adresu dostave i to u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Kupac je dužan o promjeni adrese ili kontakt telefona odmah obavijestiti Prodavatelja, jer u protivnom Prodavatelj ne odgovara za nemogućnost isporuke proizvoda.

U slučaju reklamacije u pogledu količine isporučenih  proizvoda, Kupac je dužan odmah, a najkasnije u roku od 14 dana pisanim putem obavijestiti Prodavatelja o nedostacima, te poslati proizvode na adresu Prodavatelja, te u protivnom gubi prava koja mu po tom osnovu pripadaju.

Povrat sredstava utrošenih na kupnju proizvoda biti će na tekući račun Kupca u roku od 14 dana od primitka i kontrole vraćenih proizvoda.

U slučaju kupnje na obročnu otplatu putem uplatnica, potrebno je sastaviti dodatak o ugovoru o kupoprodaji.