Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka

1. UVODNE INFORMACIJE

U tvrtki New Dream International poštujemo vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti vaših osobnih podataka.

Ova Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) definira načine prikupljanja osobnih podataka, svrhe za koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere pomoću kojih ih zaštićujemo, osobe s kojima ih dijelimo te vaša prava u svezi zaštite osobnih podataka.

Ova Politika vrijedi za:

 • sve korisnike naše web stranice New Dream International.eu (u daljnjem tekstu: web stranica),
 • naručivanje i izvršavanje ugovora za usluge i proizvode koje nudi New Dream International,
 • prijave za naše vijesti s blog-a,
 • upite o našoj ponudi, putem telefona, e-maila, tiskanih obrazaca ili online obrazaca,
 • prijenose bilo kojih dokumenata objavljenih na našoj web stranici,
 • korištenje platforma društvenih medija,
 • korištenje bilo koje tehničke podrške ili usluge koju pruža New Dream International na svojim web stranicama,
 • korištenje naše web stranice.

2. UPRAVITELJ OSOBNIM PODACIMA

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke prikupljene i pohranjene od strane tvrtke New Dream International d.o.o. za usluge,

Pijavišće 17g, 10 000 Zagreb

(u daljnjem tekstu: “New Dream International”, “mi”, “nas”).

Kao kontrolor podataka, New Dream International je odgovoran za obradu i pohranjivanje vaših osobnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ove politike ili u vezi s ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike, kontaktirajte nas na bilo koji od sljedećih kontakata:

 • newdreaminternational@gmail.com
 • 095/551 – 4180
 •  New Dream International d.o.o. za usluge, Pijavišće 17g, 10 000 Zagreb, uz naznaku “zaštita osobnih podataka”.

3. OSNOVNI POJMOVI

Ovdje ćete pronaći objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici.

Svaka definicija definirana u nastavku ima svoju svrhu unutar ove Politike koja je definirana u određenom poglavlju.

 • Osobni podatci podrazumijevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (na primjer, ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj itd.).
 • Upravitelj označava pravnu osobu koja određuje svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka.
 • Izvršitelj označava pravnu ili fizičku osobu koja obrađuje osobne podatke u ime upravitelja.
 • Obrada znači prikupljanje, pohranjivanje, pristup i ostale oblike korištenja osobnih podataka.
 • EGP je Europski gospodarski prostor koji identificira sve države članice Europske unije, Island, Norvešku i Liechtenstein.

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U New Dream Internationalu obrađujemo vaše osobne podatke isključivo na temelju jasno navedenih ciljeva, na siguran i transparentan način.

Prikupljamo vaše osobne podatke kada nam ih dostavite (na primjer, koristeći našu web stranicu, naručivanjem naših usluga i proizvoda, upitom putem e-maila, telefona ili pisanjem na našu adresu ili neki drugi način na koji nam možete dostaviti vaše osobne podatke).

Također prikupljamo vaše osobne podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (kao što je sudski registar).

Također prikupljamo vaše osobne podatke pomoću kolačića na našoj web stranici. Više o korištenju kolačića možete pročitati u politici kolačića.

4.1 Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

New Dream International može prikupiti sljedeće podatke, odnosno vrste informacija:

 • Osnovni osobni podaci (ime, prezime)
 • Osnovni kontakti (telefonski broj, e-mail adresa)
 • Osnovni pretplatnički podaci za New Dream International usluge i proizvode (tip proizvoda/usluge, datum kupnje),
 • Informacije o vašem računalu (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta preglednika), informacije o korištenju naše web stranice (sadržaj koji ste pogledali, vrijeme koje ste potrošili na našoj web stranici, na što ste kliknuli) i informacije o odazivu na naše poruke e-pošte
 • Informacije o New Dream International partneru s kojim surađujete (više o partnerskim tvrtkama, pogledajte u Poglavlje 6 ove politike.
 • Podatke koje trebamo izvršiti isporuku naručene robe (adresa, poštanski broj, grad).

U New Dream Internationalu pažljivo štitimo načelo minimalne količine podataka predviđenih zakonom, stoga prikupljamo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. Namjene za koje prikupljamo osobne podatke definirane su u poglavlju 4.3. ove Politike.

4.2 Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Sukladno zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​na sljedećim pravnim osnovama:

 • Kada je obrada vaših osobnih podataka neophodna za ispunjenje ugovora kojeg ste sklopili;
 • Kada ste dali suglasnost za obradu svojih podataka u određene svrhe, pri čemu uvijek imate pravo opozvati suglasnost;
 • Kada New Dream International ima zakonski interes za obradu vaših osobnih podataka (prilikom obrade podataka na temelju zakonskog interesa, izričito ćemo to definirati u okviru ove Politike.)
 • Kada je to neophodno, kako bi se ispunile određene obveze propisane zakonodavstvom (to osobito uključuje podatke koji se čuvaju u porezne svrhe).
 • Obvezno je posredovanje samo onih osobnih podataka koje prikupljamo na temelju zahtjeva zakonodavstva.

Posredovanje osobnih podataka koji su potrebni u svrhu ugovora je dobrovoljno. Imajte na umu da u slučaju da nam ne ustupite sve osobne podatke potrebne za pružanje usluge koju nudimo (npr. potpisivanje ugovora),  nećemo moći pružati takve usluge.

Davanje suglasnosti je uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Međutim, želimo vas podsjetiti da neke usluge (poput e-obavijesti i prilagodbe oglašavanja prema vašim potrebama) nećemo biti u mogućnosti pružiti bez vašeg pristanka, odnosno nakon povlačenja vašeg pristanka.

4.3 Svrha obrade

New Dream International će obrađivati vaše podatke samo u određene, izričite i zakonske svrhe. Obvezujemo se da vaše osobne podatke nećemo obrađivati na način neusklađen s ciljevima definiranim u ovoj Politici.

Svrhe u koje možemo koristiti vaše osobne podatke su definirane u nastavku. New Dream International može koristiti vaše osobne podatke za jednu ili više identificiranih svrha.

Namjene za koje ćemo koristiti vaše osobne podatke su kako slijedi:

 • Komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite (odgovaranje na vaše upite poslane putem interneta ili putem tiskanih obrazaca, ispunjavanjem ankete zadovoljstva).
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora. To uključuje posebno izvršenje zahtjeva i narudžbe poslane putem naše web stranice (na taj način možemo jamčiti uspješnu prijavu provedbu zahtjeva, kao što su e-poslovanje, online narudžbe). Svi osobni podaci koje obrađujemo u vezi s narudžbama u našoj online trgovini/web stranici obrađuju se s namjerom sklapanja i izvršenja sklopljenog ugovora s vama. U slučaju da nam ne ustupite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, zadržavamo pravo odgoditi ili poništiti narudžbu.
 • U svrhu marketinške komunikacije (uključujući obavijesti o novim uslugama odnosno nadogradnjama postojećih usluga i proizvoda i događanjima koje organizira New Dream International).
 • Za potrebe marketinške komunikacije, na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda. Korištenje nekih osobnih podataka pomaže nam prilagoditi našu komunikaciju s vama kako bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih osobnih podataka, pojedinci se razvrstavaju u skupine, što znači da svaka takva stvorena grupa prima komercijalne poruke s različitim sadržajem. Prilikom razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Marketinšku komunikaciju s prilagođenim odnosno individualiziranim ponudama izvršit ćemo samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Posredovanje osobnih podataka trećim osobama. Osobne podatke ustupit ćemo samo trećim osobama, koje su definirani u 6. poglavlju. Vaši podaci će se ustupiti samo kada to opravdava naš zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati ​​posredovanje vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi). Izuzetak predstavljaju ugovorni partneri koje koristimo u svrhu remarketinga; Vaše ćemo osobne podatke posredovati ​​samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.
 • Za potrebe statističke analize. Kako bismo poboljšali korisnički doživljaj, analiziramo upotrebu naše web stranice, što predstavlja naš legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem našeg poslovnog uspjeha.

Svako obrađivanje vaših osobnih podataka, na temelju vašeg pristanka, imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati. Možete nas obavijestiti o opozivu pristanka putem bilo kojeg kontakta definiranog u poglavlju 2. ove Politike.

4.4 Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke

Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i (i) samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili (ii) za razdoblje propisanog zakonom (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa) odosno (iii) za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora, uključujući sve jamstvene rokove i rokove unutar kojih je moguće utvrditi bilo kakva potraživanja na temelju ugovora (npr. za 5 godina od ispunjenja ugovornih obveza).

Osobni podaci dobiveni na temelju vašeg pristanka zadržavaju se trajno odnosno dok tu suglasnost ne opozovete (više informacija o otkazivanju pristanka potražite u poglavlju 9. ove Politike). Podaci prikupljeni na temelju pristanka bit će izbrisani i prije vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta.

Osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

Ako trebate bilo kakve dodatne informacije o razdoblju zadržavanja vaših osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na bilo koji kontakte koji su definirani u poglavlju 2 ove Politike.

5. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili vaše osobne podatke, New Dream International je usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje posebice uključuju:

 • redovito i učinkovito ažuriranje programske i računalne opreme, gdje spremamo Vaše osobne podatke,
 • osiguravanje pristupa osobnim podacima,
 • stvaranje sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenika koji obrađuju osobne podatke na poslu,
 • informirani i pažljivi rad u odabiru osobe koja obrađuje vaše osobne podatke,
 • provođenje nadzora nad zaposlenicima i drugim osobama koje obrađuju vaše osobne podatke, uključujući obavljanje revizije,
 • nadziranje i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju bilo kakvih sigurnosnih incidenata koje sprečavaju ili ograničavaju nastanak štete osobnih podataka.

U New Dream Internationalu štitimo vaše osobne podatke od nezakonite ili neovlaštene obrade i/ili pristupa, od nehotičnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Poduzimamo sve mjere prema našim tehnološkim mogućnostima (uključujući troškove provedbe određenih mjera) i procjenu utjecaja na vašu privatnost.

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka, New Dream International će bez odgode obavijestiti nadležno nadzorno tijelo o svakoj takvoj povredi.

U slučaju sumnje da je počinjeno kazneno djelo, New Dream International će prekršaje prijaviti policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.

U slučaju da postoji povreda zaštite podataka koja može predstavljati veliki rizik za prava i slobode pojedinaca, New Dream International će vas bez odgađanja obavijestiti o takvom događaju.

6. POSREDOVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke, koji se koriste samo za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, možemo ustupiti određenim trećim osobama koje su definirane u nastavku te im dozvoliti da im pristupe i pregledaju ih. Svi korisnici s kojima dijelimo osobne podatke mogu obraditi podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni. Isto tako, svi korisnici dužni su se pridržavati važećih zakona kao i odredbi politike zaštite osobnih podataka.

Vaše osobne podatke posredujemo:

 • Podružnicama tvrtke New Dream International;
 • Drugim ugovornim partnerima, koji brinu o potrebama New Dream Internationala (računovodstveni servisi, odvjetnička društva, itd.).
 • Partnerske tvrtke koje nam pomažu pri pružanju naših usluga
 • Kada to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi itd.).

Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim osobama (definiranim gore) izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), gdje ove podatke možemo obrađivati mi i treće strane. Pri svakom prijenosu izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka.

Takve mjere predstavljaju uglavnom sporazumi s trećim stranama o uspostavi obveznih propisa o zaštiti osobnih podataka, provjere postojanja odobrenih mehanizama certificiranja koji zadovoljavaju naše standarde zaštite osobnih podataka i zaključivanja odgovarajućih ugovornih obveza kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.